Vad är läckande tarm?

Läckande tarm, eller ökad genomsläpplighet i tarmen som det också kallas, har tilldragit sig stigande intresse. En läckande tarm är helt enkelt en tarm som inte har en stark barriärfunktion och detta verkar vara en utlösande faktor för en rad problem och sjukdomar.

Kopplingar mellan läckande tarm och olika sjukdomar

Vissa forskningsstudier finner kopplingar mellan läckande tarm och vitt skilda problem som exempelvis övervikt, migrän, psoriasis, reumatism, MS, diabetes typ 1 och 2, asthma, IBS, Ulcerös colit, Crohns sjukdom, samt allergier för att nämna några.

Diffusa problem som uppblåst mage, diarré eller förstoppning, huvudvärk, trötthet, depression, hudrodnader, acne, rosacea, eksem, stort sötsug, eller sug efter snabba kolhydrater (pasta, bröd), artrit/ledvärk och diffus inflammation anses också kunna vara associerade till läckande tarm.

Vad beror det på?

Läckande tarm / ökad genomsläpplighet i tarmen menar man skulle kunna orsakas av en mängd olika faktorer, ofta med en obalans i tarmfloran till följd. Några exempel man sett kan bidra till läckande tarm är:

 • Födoämnen som innehåller gluten
 • Tillsatser i mat
 • Stress
 • Överdrivet socker- och alkoholintag
 • Antibiotika
 • Forskning har visat att markörer för läckande tarm (Zonulin-familjens peptider) är högre vid ett flertal av ovan nämnda problem och sjukdomar.

Behandling av läckande tarm

Vad kan man göra själv? Man kan prova att undvika eller minska på glutenhaltiga spannmål, socker, alkohol och processad mat samt införa livsstilsförändringar som exempelvis hjälp med stresshantering. Har man gått under en längre period med stress är det stor sannolikhet att man utvecklat överväxt av bakterier i tunntarmen (SIBO, small intestinal bacterial overgrowth). Vid SIBO bryts kostfibrer ner redan i tunntarmen, vilket den inte är gjord för då tunntarmens slemhinna är genomsläpplig då det är där upptag av näringsämnen till blodbanan sker. Det är alltså i tjocktarmen kostfibrer egentligen ska brytas ned, men har man överväxt av bakterier i tunntarmen börjar dessa bakterier att konkurrera med bakterierna i tjocktarmen. När nedbrytningen av kostfibrer sker i tunntarmen bildas gaser och nedbrytningsprodukter som kan ge en öm och svullen mage. Bakterietoxinerna som bildas passerar också tunntarmens genomsläppliga slemhinna, vilket med andra ord är läckande tarm. Så för att behandla läckande tarm är det en bra idé att minska stress, som ofta utlöser SIBO och i sin tur läckande tarm. Men innan dess behöver man bli av med överväxten av bakterier i tunntarmen. Vårt växtbaserade och patentsökta kosttillskott GutClear® har antimikrobiella egenskaper mot SIBO men även svamp. GutClear® påverkar dessutom inte de goda bakterierna i tjocktarmen. GutClear® tas i 10 dagar, och därefter kan det tas vid behov. Det finns även en receptbelagd anitiotikabehandling (rifaximin) mot SIBO, som du kan få av en doktor som är insatt i just SIBO. En studie har dock visat att växtbaserade behandlingar är lika effektivt som rifaximin för att minska SIBO.

Vilka bakterier kan vara bra att öka vid läckande tarm?

Kost och kosttillskott kan öka andelen av ”goda bakterier” som Akkermansia och Faecalibacterium prausnitzii vilka visat sig kunna stärka tarmens barriärfunktion. Mjölksyrabakterier, både från fil, yoghurt, kefir och syrade grönsaker, men också i form av probiotiska tillskott har också potential att ”täta” tarmslemhinnan.

Med en analys av tarmfloran med Gutfeeling Labs får man bland annat veta hur stor andelen av tarmflorans bakterier som har potential att producera smörsyra, ett ämne som visat sig kunna stärka tarmslemhinnans barriärfunktion. Med våra kostråd kan man få hjälp med att försöka öka andelen av smörsyreproducerande bakterier i tarmen.


Minska bakterier i tunntarmen med GutClear®

GutClear™

For those with a sore and bloated stomach, we recommend that you take GutClear™ before doing a gut microbiome test. A common cause of these problems is that you have bacteria in the wrong place, in the small intestine, also called SIBO and stands for "small intestinal bacterial overgrowth". An increased intake of fiber-rich food can even worsen these problems. GutClear™ can help you reduce bacteria in the small intestine and give your beneficial gut bacteria in the colon a fresh start.

Regular price Sale price 390 kr 390 kr
including VAT.

International delivery to your mailbox 5-10 working days after ordering


 • Kost
 • Livsstil
 • Tarmfloran

5 goda vanor för en hälsofrämjande tarmflora

Idag vet vi att tarmfloran har en effekt på vår hälsa och välmående. Vi vet till exempel att tarmbakterier behöver fibrer för att kunna producera olika hälsofrämjande substanser och att dessa substanser kan gynna en stark barriärfunktion hos tarmens slemhinna, resultera i minskad inflammation och påverka din hjärna. För att göra det lite enklare att komma igång, har vi listat fem olika faktorer som kan optimera din tarmflora.

Gör dessa 5 saker för din tarmflora
 • Tarmfloran

Att ha bakterier i fel tarm

Det talas väldigt mycket om vikten av att ha många goda tarmbakterier, vad man bör äta för att mata sina goda tarmbakterier och hur dessa påverkar kroppen. Något som det dock talas väldigt lite om är var i tarmen dessa bakterier bör finnas och vad man gör om man har bakterier i fel tarm

Gaser och smärta i magen kan vara SIBO
 • Tarmfloran

IBS, leaky gut and SIBO, how are they related?

Many people suffer from stomach problems and around 15-20% of the population have a diagnosis of IBS. This number is so great that it is classified as a national disease. The diagnosis IBS, or irritable bowel syndrome, is given if no underlying structural cause is found. However, studies have shown that most people with IBS actually have SIBO. Something that can mean a lot to those who plan life according to their gut, since both diets, antimicrobial dietary supplements, and, medicines can be used in SIBO.

IBS kan bero på SIBO