Antibiotika och tarmfloran

Att ha en balanserad och frisk tarmflora kan påverka vårt välmående positivt. Som du kanske hört kallas tarmen ofta för den andra hjärnan, dels på grund av det utvecklade nervsystemet i tarmväggen och dels beroende på den viktiga kopplingen mellan tarmen och hjärnan via vagusnerven. 

Vid obalans i tarmfloran med ökade mängder av bakterier som har förmåga att bryta ned det skyddande tarmslemmet kan dessa bakterier utlösa en inflammation som negativt kan påverka den viktiga kommunikationen via vagusnerven mellan tarmen och hjärnan. 

Yttre faktorer som kan rubba balansen mellan bakterier och därigenom öka negativ påverkan på tarmslemhinnan i tunn- och tjocktarm är bland annat fiberfattig kost, stress, överdrivet intag av syranedsättande medicin samt behandling med antibiotika. I denna artikel lyfter vi översiktligt fram hur antibiotika kan påverka tarmfloran och hur lång tid man bör vänta efter en antibiotikakur innan man gör en tarmfloraanalys. 

Hur påverkar antibiotika tarmfloran?

Vi får många frågor om hur antibiotika påverkar tarmfloran. Tarmflora påverkas olika beroende på vilken typ av bakterie man behandlas för. Halsfluss, urinvägsinfektion eller en djup sårinfektion kräver ofta helt olika typer av antibiotika. 

Antibiotika kan rädda liv genom att ta död på hälsofarliga bakterier. Beroende på vilken typ av antibiotika man har tagit kan man få en mer eller mindre skev sammansättning av tarmflorans bakterier. I extrema fall  återstår endast ett fåtal bakteriearter i tarmfloran. Då kan det bli aktuellt med en s.k. fekal transplantation för att återfå en tarmflora som “gör jobbet.”

Tarmfloran är med andra ord som ett ekosystem där bakteriearter lever i en finstämd balans och där varje art har sin bestämda funktion. Om man har en balanserad tarmflora kan man med en fiberrik kost ständigt gynna denna fina balans.

Olika antibiotika påverkar tarmfloran annorlunda

Tarmfloran påverkas olika beroende på vilken typ av antibiotika man har använt. Smalspektrumantibiotika som exempelvis penicillin och heracillin (mot streptokocker och stafylokocker) ger mindre påverkan på tarmfloran. Antibiotika vid urinvägsinfektion är däremot mer riktad mot tarmbakterier och har potential att påverka tarmfloran negativt, medan bredspektrumantibiotika, vilka ofta ges vid allvarligare infektioner, kan ha en betydlig negativ påverkan på tarmfloran. 

När kan man testa sin tarmflora efter en antibiotikakur?

Vi får ofta frågan från personer som tagit antibiotika hur lång tid de bör vänta innan de testar sin tarmflora just eftersom att antibiotika rubbar balansen. Svaret på den frågan är att det beror på vilket antibiotikum man har tagit. Generellt sett kan man säga att ett test av tarmfloran kan göras ca två veckor efter kur med smalspektrumantibiotika och en månad efter behandling av urinvägsinfektion. Detta gäller även efter behandling med bredspektrumantibiotika.

Återställa tarmfloran efter antibiotika

Det finns olika metoder för att återställa tarmfloran efter antibiotika och mycket beror som sagt på vilken antibiotika man tagit. En vanligt rekommendation är att tillföra goda tarmbakterier, genom exempelvis tillskott av probiotika. En mångsidig och fiberrik kost kan inom några veckor resultera i en tarmflora som återspeglar situationen före antibiotikabehandlingen (gärna inte överdrivet intag av oxalatrik kost som spenat, grönkål och rödbetor). 

Att göra en tarmfloraanalys efter en antibiotikakur

Vill du riktigt grotta ner dig och se hur din antibiotikakur påverkat din tarmflora kan du göra ett test efter avslutad kur och därefter ett uppföljande test ett 1-2 månader senare för att se hur din kost påverkar tarmfloran. Annars rekommenderar vi som sagt att vänta ca två veckor efter kur med smalspektrumantibiotika och en månad efter behandling av urinvägsinfektion och efter behandling med bredspektrumantibiotika.


  • Kost

Hälsofördelar med grönt te

Grönt te kan nog vara ett av våra absolut mest älskade teer på Gutfeeling Labs, för sin smak men framförallt för sina hälsoeffekter. Det är inte bara bra för tarmfloran utan för hela kroppen. Här tar vi upp de, enligt oss, 4 främsta hälsofördelar med grönt te.

4 anledningar att dricka grönt te varje dag
  • Livsstil
  • Tarmfloran

Tarmflorans koppling till ångest och depression

Dagarna för att få koll på ens tarmbakterier med avsikt att balansera tarmfloran vid lågt stämningsläge, depression eller ångest är kanske inte så långt borta som vi tror. Forskare har blivit alltmer övertygade om att vi måste studera tarmen lika mycket som hjärnan för att förstå våra känslor och beteenden fullt ut. I denna artikeln tar vi upp hur tarmfloran och det psykiska måendet hänger ihop, hur kosten (framförallt probiotika) spelar in.

Tarmfloran, ångest och depression
  • Tarmfloran

Att ha bakterier i fel tarm

Det talas väldigt mycket om vikten av att ha många goda tarmbakterier, vad man bör äta för att mata sina goda tarmbakterier och hur dessa påverkar kroppen. Något som det dock talas väldigt lite om är var i tarmen dessa bakterier bör finnas och vad man gör om man har bakterier i fel tarm

Gaser och smärta i magen kan vara SIBO