Bra och dåliga bakterier i tarmen

Vi får en del frågor om ”dåliga” bakterier i tarmen och hur man ska förhålla sig till dessa. Tarmfloran är som ett ekosystem där bakteriearter lever i en finstämd balans och där varje art har sin bestämda funktion. Man kan säga att det i princip pågår en ständig kamp om utrymmet mellan tarmbakterierna, vare sig dom är ”bra”/"goda" eller "dåliga" bakterier. Om de s.k. dåliga bakterierna av någon anledning blir för många kallas detta dysbios (obalans). En analys av tarmfloran ska ge en överblick av tarmflorans profil samt nivåerna av “bra” bakterier och hjälp med kost och kosttillskott i avsikt att gynna dessa bakteriers tillväxt.

Dåliga tarmbakterier - en balans

Vi alla har vissa nivåer av mindre bra eller dåliga tarmbakterier, men så länge de bra tarmbakterierna överväger så tippar inte tarmflorans profil över mot dysbios, vilket betyder att en obalans med övervikt av de dåliga tarmbakterierna föreligger. Man kan generellt säga att en ökad mängd bra tarmbakterier spelar roll för tarmhälsan.

Vid ökande andel dåliga tarmbakterier är risken större för att de med sin metabolism kan konkurrera ut de bra tarmbakterierna, att de dessutom kan bryta ner tarmens slemskikt, producera ämnen som försvagar tarmslemhinnans annars täta sammankoppling (cellerbarriärskiktet) och därigenom skapa en miljö för tarmläckage. 

Tarmfloran är som en orkester

Om exempelvis en stor orkester med många instrument (likt en artrik tarmflora) skulle få in ett par falskspelande flöjtister så hörs inte dessa i mängden av alla finstämda instrument. Man kan förmodligen generalisera och säga att det är i sin ordning att ha några ”dåliga” bakterier i tarmflora så länge vi har fler av de bra. 

Gutfeeling Labs analys identifierar också de dåliga tarmbakterierna

Med Gutfeeling Labs analys kan du få koll på de goda tarmbakterierna samt kostinformation baserat på vetenskapliga publikationer om hur vissa fibrer kan gynna goda bakteriers tillväxt. Det får anses som betydligt svårare att försöka ge sig på att eliminera de dåliga tarmbakterierna utan att använda antibiotika. Principen får därför bli att försöka öka de goda tarmbakterierna och därigenom tränga undan de dåliga. Som de flesta säkert vet eliminerar inte antibiotika bara de dåliga tarmbakterierna, utan även de goda. Med en balanserad och hälsofrämjande livsstil har du däremot en chans att öka dina goda tarmbakterier.

I vårt analyssvar listar vi alla bakterier vi finner i tarmfloran. Om man har över 10% av någon av de dåliga tarmbakterierna så kan man kontakta oss för diskussion om detta. Det finns många avväganden som måste göras för att överhuvudtaget kunna säga om förhållandet mellan dåliga och goda bakterier är rubbat och ofta handlar det om att se tarmfloran i ett helhetsperspektiv.

Hur visas de bra och dåliga bakterierna ut i analysresultatet?

Vår tarmfloraanalys presenteras under fyra kategorier:

 • Potentiellt sjukdomsframkallande bakterier
 • Bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem
 • Artrikedom och F/B ratio
 • Bakterier associerade med god hälsa

Potentiellt sjukdomsframkallande bakterier

Har du nivåer av dåliga (potentiellt sjukdomsframkallande) bakterier syns det under denna kategorin. Här visas exempelvis ut bakterier som finns vid ”matförgiftning” (även kallat turistdiarré), och generellt ska man helst ha så låga nivåer som möjligt av dessa.

Bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem

Andra bakterier som kan klassas som dåliga är bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem. I denna kategori analyseras bakterier som visat sig kunna vara associerade till IBS och typ 2 diabetes (det är dock inte bevisat att dessa kan framkalla sjukdomar). Generellt ska man helst ha så låga nivåer som möjligt av dessa. Har du någon av dessa bakterier kommer det att visas ut i analysen.

Exempel på dåliga bakterier:

 • Bacteroides vulgatus
 • Ruminococcus gnavus
 • Ruminococcus torques

Artrikedom och F/B ratio

Du får även reda på din tarmfloras artrikedom och förhållandet mellan bakteriegrupperna Firmicutes och Bacteroidetes.

Bakterier associerade med god hälsa

Självklart listas dina goda bakterier ut. Dessa är både nödvändiga och nyttiga, och höga värden är gynnsamma för hela din kropp. 

Kostråden handlar främst om de goda bakterierna

Våra kostråd är fokuserade på att gynna de goda tarmbakteriernas utveckling och att optimera nivåerna av dessa. Det är sällan att ett analyssvar innebär att du behöver minska ditt intag av ett visst födoämne utan snarare vilka livsmedel du bör öka ditt intag av för att gynna de goda bakterierna så att de i sin tur kan balansera ut de dåliga bakterierna i tarmen.

Varifrån kommer de dåliga bakterierna i tarmen?

Från spädbarnsåldern förändrar sig tarmflorans profil efterhand och påverkas i första hand negativt av antibiotikabehandling och eventuella tarminfektioner, men tarmflorans balans kan också påverkas av vilken typ av kost man äter.

Ett flertal vetenskapliga studier har identifierat samband mellan övervikt av vissa typer av s.k. dåliga bakterier i tarmen och olika hälsotillstånd, men när det gäller orsakssamband så är det för närvarande alldeles för tidigt att etablera orsaksförhållande i enskilda fall. Man kan alltså inte med 100 % säkerhet säga att det finns en bakterie som orsakar typ 2 diabetes trots att man i forskningsstudier har visat högre nivåer av vissa bakterier och lägre nivåer av andra vid detta tillstånd. Här nedan listar vi dock några mindre gynnsamma bakterier som kan vara kopplade till vissa olika sjukdomar.

Förekomst av vissa bakterier kan vara direkt kopplade till olika sjukdomar

Vid matförgiftning, även kallat turistdiarré, magsjuka och maginfluensa, kan nedanstående bakterier vara inblandade. Dock kan dessa också vara en del av tarmfloran utan att man ha några som helst symtom. Om du har nedanstående bakterier i din tarmflora kan du kontakta oss på info@gutfeelinglabs.se för vidare vägledning:

 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Shigella
 • Clostridium difficile (numera Clostridioles difficile)
 • Yersinia enterocolitica

Nedanstående bakterier har visat sig vara associerade till IBS, men vetenskapliga studier har inte (ännu) kunnat visa att de i sig själv är sjukdomsframkallande:

 • Brachyspira
 • Ruminococcus gnavus
 • Ruminococcus torques
 • Haemophilus influenzae
 • Haemophilus parainfluenzae
 • Blautia
 • Dialister
 • Alistipes
 • Veillonella

Dessa bakterier har visat sig vara associerade till typ 2 diabetes, men forskning har (ännu) inte påvisat att dessa bakterier direkt kan orsaka typ 2 diabetes:

 • Blautia 
 • Ruminococcus
 • Fusobacterium nucleatum 

Sammanfattning

Ökande bevis tyder på att obalans mellan goda och dåliga bakterier (dysbios) kan leda till störningar inte bara i mag-tarmkanalen men också till ett antal sjukdomar som exempelvis fetma, hjärt-kärlsjukdomar, allergi samt sjukdomar i centrala nervsystemet inklusive sänkt stämningsläge.


 • Tarmfloran

Vad är läckande tarm?

Läckande tarm, eller ökad genomsläpplighet i tarmen som det också kallas, har tilldragit sig stigande intresse. En läckande tarm är helt enkelt en tarm som inte har en stark barriärfunktion och detta verkar vara en utlösande faktor för en rad problem och sjukdomar.

Vad är läckande tarm?
 • Kost
 • Livsstil

Är oxalat i vår mat hälsofarligt?

Fler och fler uppmärksammar oxalater och vi märker av en viss oro gällande just dessa. Vi har fått frågor om vilka livsmedel som innehåller oxalater, hur man ska tänka kring intag av dessa och hur farlig kost som innehåller oxalater egentligen är. Därför har vi sammanfattat med mesta du behöver veta om oxalater och hur det påverkar kroppen. Vi ger exempel på livsmedel som innehåller oxalater och informerar om vem som bör hålla ett extra öga på sitt intag av oxalater.

Hur farligt är det egentligen med oxalater?
 • Tarmfloran

Att ha bakterier i fel tarm

Det talas väldigt mycket om vikten av att ha många goda tarmbakterier, vad man bör äta för att mata sina goda tarmbakterier och hur dessa påverkar kroppen. Något som det dock talas väldigt lite om är var i tarmen dessa bakterier bör finnas och vad man gör om man har bakterier i fel tarm

Gaser och smärta i magen kan vara SIBO